| |     ћирилица | latinica  
Home
Prof. Dr. Momčilo Babić - Životopis

Prof. Dr. Momčilo Babić sa narodil v meste Peć (Kosovo a Metohija), študoval v Belehrade, kde ukončil Lekársku fakultu. Magistеrský titul získal v Moskve na Medzinárodnej fakulte zdravotníckej starostlivosti ako štipendista Svetovej zdravotníckej organizácie. Doktorát získal v r. 1986 Belehrade na Lekárskej fakulte. Špecializáciu zo sociálneho lekárstva ukončil na Lekárskej fakulte v Belehrade a bol angažovaný ako vedecký pracovník. Od r. 2000 je riadnym profesorom sociálneho lekárstva.

Prof. Dr. Momčilo Babić zastával početné odborné a spoločenské funkcie. Bol riaditeľom Sekcie rozvoja Klinického centra Srbska, mestským tajomníkom zdravotníctva na Magistráte mesta Belehrad, kde inicioval projekt „Belehrad – zdravé mesto“. Desať rokov úspešne pôsobil vo funkcii riaditeľa Klinicko-nemocničného centra Bežanijska kosa. Bol pomocníkom ministra zdravotníctva Srbskej republiky a vykonával tiež funkciu riaditeľa Republikového fondu zdravotného poistenia. Pôsobil vo funkcii predsedu Rady Univerzity v Belehrade.

Viac ako dva roky strávil na študijných pobytoch, predovšetkým v Rusku a v USA, v rešpektovaných inštitúciách, akými sú: Johns Hopkins University v Baltimore, Atlanta Center for Disease Control and Prevention, US National Health Institute v Marylande, Georg Town University vo Washingtone, Karolinska Institute v Stockholme, The London School of Hygiene and Tropical Medicine a Inštitút „Semaško“ v Moskve. Nadviazal spoluprácu s Rush University v Chicago, kam boli roky vysielaní na ďalšie vzdelávanie lekári z nemocnice, ktorú riadil.

Je autorom viac ako 250 vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných i domácich časopisoch a na kongresoch, ako aj 24 odborných vedeckých kníh z oblasti lekárstva. Bol zakladateľom a prvým predsedom Lekárskeho akademického fóra, združenia lekárov akademickej proveniencie so sídlom v Belehrade, založeného v r. 2002.

V politickom živote krajiny je prítomný, ako sám hovorí, od ranej mladosti, pod mottom „ak sa nezaoberáte politikou, politika sa bude zaoberať vami“, napokon dlhé roky prednáša zdravotnú politiku.

Hovorí nekoľkými cudzími jazykmi, predovšetkým po anglicky a rusky.

Je ženatý s manželkou Marijanou a je otcom dvoch detí: Uroša a Ivy.


Print version
Ambassador
Prof. Dr. Momčilo Babić
Prof. Dr. Momčilo Babić - Životopis