| |     latinica | english  
Насловна
Промена обрасца захтева за ослобађање плаћања путарине у оквиру хуманитарне акције

Јавно предузеће „Путеви Србије“, Сектор за наплату путарине, Одељење за заједничке послове сектора, обавестило је о промени обрасца Захтева за ослобађање плаћања путарине у оквиру хуманитарне акције.

Нови образац Дозволе за бесплатан пролазак возила у оквиру хуманитарних акција треба да буде послат најкасније три дана раније у односу на реализацију акције.

Нови образац подразумева дневну пропусницу за једно возило у току једног календарског дана.

Уколико се хуманитарна акција реализује у истом дану, уписује се релација планираног пута на начин што се у одељку „Релација“ уписује траса пута која подразумева одлазак и повратак на одредиште без обзира да ли се ради о једном или више градова.

Ако се хуманитарна акција реализује у више дана, за сваки дан се издаје дневна пропусница.

Контакт:

Јавно предузеће Путеви Србије

Сектор за наплату путарине

Одељење за заједничке послове

Кориснички центар

e-mail: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

www.putevi-srbije.rs

тел: + 381 11 7857-154

моб: +381 60 840 2621

Допуна:

Обавештење о попуњавању обрасца Захтева за ослобађање плаћања путарине у оквиру хуманитарне акције

Поштовани корисници дозвола

Молимо вас да приликом попуњавања захтева у рубрици „Релација“ уместо назива града наводите улазне/излазне наплатне станице на којима је планиран пролазак. Мапа наплатних станица у Републици Србији се може преузети са сајта:

http://www.putevi-srbije.rs/index.php?lang=sr

У рубрици „Опис акције“ поред описа акције, наведите и име града.

Рубрика „Спецификација робе која се превози“ треба да садржи конкретно наведену хуманитарну помоћ материјалне природе.

Молимо вас да захтеве доставите најмање три дана пре планираног путовања ради благовремене обраде захтева.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње
Листа адвоката у Словачкој Републици који говоре српски/енглески језик
Промена обрасца захтева за ослобађање плаћања путарине у оквиру хуманитарне акције
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге