| |     ћирилица | latinica  
Home

Visit Serbia
SIEPA

 

   
 
Contact

 

Working Hours
Monday - Friday: 8:00 - 16:00 hours
The Consular Section is open to public: 9:00 - 13:00 hours

Holidays

Address
Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAK REPUBLIC

Phone: + 4212 / 544-31-927, 544-31-928 Directions/Map
Phone: + 4212 / 544-31-929 Honorary Consulates
Fax:      + 4212 / 544-31-933  
E-mail: srb.emb.slovakia@mfa.rs  
web: http://www.bratislava.mfa.gov.rs  


 
-OZNÁMENIA-

 

SERBIA - Emerging tech development hub

We believe that Serbia is a world number one destination for business and investing into the research, development and new technologies. And we want to share this with You. That is why we prepared this Brochure, so that anyone can find relevant information about expanding their business and investing in Serbia. Please find the Brochure at the web page: https://innovations.serbiacreates.rs/#


_______________________________________________________________________

INFORMÁCIA O ZAMESTNÁVANIU ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


 
 
Návšteva študentov srbského jazyka z Filologickej fakulty Univerzity Komenského na Veľvyslanectve Srbskej republiky v Bratislave

Veľvyslanec Aleksandar Nakić privítal dňa 18. apríla 2024 skupinu študentov srbského jazyka z Filologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študentov viedli lektorky srbského jazyka Kristina Đorđević a Ana Valentova.

Veľvyslanec študentov srdečne a s veľkým potešením privítal, dajúc im príležitosť bližšie sa zoznámiť so srbskou kultúrou, jazykom a tradíciami. Filologickej fakulte vyjadril poďakovanie za návštevu, pričom vyzdvihol skutočnosť, že aj do budúcnosti očakávame, že úzka spolupráca bude pokračovať. Poukázal na fakt, že toto stretnutie je cenné pre nás, ako aj pre študentov, pričom dúfame, že prispeje k posilneniu väzieb medzi našimi národmi.

Študenti mali možnosť klásť otázky a zapojiť sa do otvoreného dialógu na témy súvisiace so Srbskom. Táto interakcia bola cennou príležitosťou obohatiť ich akademické skúsenosti a lepšie pochopiť srbskú realitu.

Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave neustále podporuje iniciatívy, ktoré prispievajú k propagácii srbskej kultúry a jazyka v zahraničí. Návšteva študentov srbského jazyka je ďalším príkladom odhodlania spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami a podporovať mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o Srbsko.


Veľvyslanec A. Nakić na zdvorilostnej návšteve u ministra J. Blanára

15. apríla 2024 sa veľvyslanec Aleksandar Nakić stretol s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskje republiky Jurajom Blanárom. V rozhovore, ktorý sa niesol v priateľskom tóne, partneri hovorili o potenciálnych návštevách zo Slovenska v Srbsku a naopak, o bilaterálnych vzťahoch, spolupráci v oblasti ekonomiky, ako aj o podpore Slovenska pre európske integrácie Srbska a o problematike Kosova a Metochie.

Obojstranne bolo konštatované, že úzke priateľské vzťahy medzi oboma krajinami majú dlhú historickú tradíciu. Bola vyjadrená spoločná pripravenosť na ich posilňovanie, najmä v oblasti ekonomiky.

Veľvyslanec A. Nakić vyjadril pripravenosť osobne prispieť k prehĺbeniu vzájomnej spolupráce vo všetkých oblastiach, pričom jedným z hlavných cieľov jeho misie bude práve posilnenie hospodárskej spolupráce. Vyzdvihol, že Srbská republika oficiálne udelilo exequatur novému slovenskému honorárnemu konzulovi v Srbsku, v Báčskom Petrovci, pričom očakávame oficiálne otvorenie konzulátu. Poďakoval sa za nepretržitú podporu, ktorú Slovenská republika poskytuje Srbskej republike v dôležitých otázkach našich národných záujmov a konštatoval, že Slovákov vnímame ako svojich bratov.

Minister J. Blanár zdôraznil potrebu ďalšieho posilňovania našej spolupráce a vyjadril záujem vysokých slovenských štátnych predstaviteľov navštíviť Srbsko. Zopakoval principiálne stanovisko Slovenska k otázke Kosova a Metochie a zdôraznil, že Srbsko môže rátať so silnou podporou v otázke európskej integrácie. Poďakoval sa za postoj Srbska k slovenskej národnostnej menšine, ako aj za podporu, aby bola insitná maľba z Kovačice zaradená na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.


Slovensko naďalej podporuje Srbsko vo všetkých otázkach národného záujmu

Veľvyslanec Aleksandar Nakić sa, 15. apríla 2024, stretol s Ľubošom Blahom, podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky. V srdečnom rozhovore partneri diskutovali na témy bilaterálnych vzťahov a Kosova a Metochie.

Veľvyslanec A. Nakić ohodnotil bilaterálne vzťahy ako bratské, bez otvorených otázok. Vyjadril vďaku za slovenskú podporu v súvislosti s Kosovom a Metochiou a vstupom Srbskej republiky do Európskej únie. Partnera počas rokovania oboznámil s otázkou žiadosti tzv. „Kosova“ o členstvo v Rade Európy a požiadal o slovenskú podporu, majúc na zreteli, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré neuznali jednostranne vyhlásenú nezávislosť tzv. "Kosova".

Ľ. Blaha zdieľal názor, že vzájomné vzťahy sú priateľské a bratské. Potvrdil stanovisko k otázke neuznania jednostranne vyhlásenej nezávislosti tzv. "Kosova". Konštatoval, že Slovensko svoje stanovisko zakladá na medzinárodnom práve, a preto sa ono meniť nebude.


Ministry of Foreign Affairs
Daily News 
Statements 
Photo Gallery 


National Assembly

President of the Republic of Serbia

Serbian Government

Ministry of Foreign Affairs