| |     ћирилица | latinica  
Home

Visit Serbia
SIEPA

 

   
 
Contact

 

Working Hours
Monday - Friday: 8:00 - 16:00 hours
The Consular Section is open to public: 9:00 - 13:00 hours

Holidays

Address
Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAK REPUBLIC

Phone: + 4212 / 544-31-927, 544-31-928 Directions/Map
Phone: + 4212 / 544-31-929 Honorary Consulates
Fax:      + 4212 / 544-31-933  
E-mail: srb.emb.slovakia@mfa.rs  
web: http://www.bratislava.mfa.gov.rs  


 
-OZNÁMENIA-

Obstarávanie vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí

Dovoľujeme si Vás informovať, že Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike začalo konanie na obstaranie tovaru vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí. Nižšie nájdete Výzvu na podávanie ponúk a Súťažnu dokumentáciu. Výzva na podávanie ponúk a

Súťažna dokumentácia - Srbský

Výzva na podávanie ponúk a Súťažna dokumentácia - Slovenský

Pozývame všetkých záujemcov, aby doručili svoju ponuku osobne alebo poštou na adresu objednávateľa: Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave, Búdkova 38, 81104 Bratislava. Na obálke uveďte predmet obstarávania - Ponuka obstarania - "Obstaranie zariadenií tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí, poradové číslo 3/2023".

Obálka s ponukou musí mať na prednej strane označenie „PONUKU NEOTVÁRAŤ“, na zadnej strane celý názov uchádzača, adresu, telefónne číslo a kontaktnú osobu. Ponuka sa bude považovať za podanú v stanovenej lehote, ak bude objednávateľovi predložená do 02.06.2023 do 11:00 hod.

Kontaktná osoba na Veľvyslanectve Srbskej republiky v Bratislave je: Rastislav Popović, tel. +421 2 5443 19 27, email: srb.emb.slovakia@mfa.rs

 

SERBIA - Emerging tech development hub

We believe that Serbia is a world number one destination for business and investing into the research, development and new technologies. And we want to share this with You. That is why we prepared this Brochure, so that anyone can find relevant information about expanding their business and investing in Serbia. Please find the Brochure at the web page: https://innovations.serbiacreates.rs/#


_______________________________________________________________________

INFORMÁCIA O ZAMESTNÁVANIU ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


 
 
Výstava insitnej maľby umelcov z Kovačice v Brezne

Dňa 1. júla t.r. bola v synagóge v meste Brezno otvorená výstava insitnej maľby umelcov z Kovačice, ktorú spoločne usporiadali Mesto Brezno, Veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku a Galéria Babka z Kovačice, Pri tej príležitosti bola predstavená kniha Dr. Gordany Blagojevićovej „Slovenské insitné umenie v Srbsku – etnologicko-antropologická štúdia prejavu identity“. 

K prítomným sa prihovoril a otvoril výstavu. Dragan Zurovac, charge d'affaires a.i. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil primátor mesta Brezna Tomáš Ábel, honorárny konzul Srbskej republiky MUDr. Mojmír Vrlík, zakladateľ Nadácie Babka Pavel Babka, ako aj organizátorka podujatia Veronika Cerovská, zástupkyňa odboru kultúry Mesta Brezno.


Srbské veľvyslanectvo na Slovensku partnerom projektu „Veľvyslanectvo mladých“

Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike bolo aj tento rok partnerom projektu „Veľvyslanectvo mladých“, ktorý sa koná od roku 2012 a organizuje ho renomované vydavateľstvo STAR Production. Členom poroty pri záverečnom hodnotení projektov stredoškolákov bol za veľvyslanectvo N. Adžemović, prvý tajomník, pričom ďalšími členmi boli veľvyslanci Japonska, Rumunska a Chorvátska, zástupcovia veľvyslanectiev Rakúska a Spojeného kráľovstva, ako aj predstavitelia významných firiem zo Slovenska.

Projekt „Veľvyslanectvo mladých“ ponúka stredoškolským a vysokoškolským študentom možnosť aktívne sa zapojiť do formovania ich miestnej komunity, resp. celej spoločnosti prostredníctvom generovania nápadov, prípravy projektov a prípadne aj ich čiastkovej realizácie. Okrem toho ich podnecuje k významným aktivitám, rozširuje obzory v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň predstavuje výbornú príležitosť na nadviazanie kontaktov s veľvyslancami a manažmentami nadnárodných spoločností, ktoré sú členmi poroty.


Prezentácia medzinárodného veľtrhu „Wine Vision by Open Balkans“ na najväčšom slovenskom vínnom festivale Danube Wine Challenge

M. Barlović, chargé d'affaires a.i., spolu s kolegami z Veľvyslanectva Srbskej republiky a v spolupráci s organizátormi Danube Wine Challenge predstavili medzinárodný veľtrh „Wine Vision by Open Balkans“, ktorý sa bude konať od 16. do 19. novembra 2023 v Belehrade.

Prezentácia prebehla počas Danube Wine Challenge v Bratislave. Pri tejto príležitosti sme pozvali výrobcov vína, distribútorov a odborníkov na víno, aby sa zúčastnili na veľtrhu v Belehrade a využili tak príležitosť prezentovať sa v regióne, ako aj ponúknuť vína z nášho regiónu na slovenskom trhu. Danube Wine Challenge International Wine Competition je najväčším vínnym festivalom a súťažou na Slovensku.

Hlavným cieľom je zamerať pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a ktoré majú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.


Ministry of Foreign Affairs
Daily News 
Statements 
Photo Gallery 


National Assembly

President of the Republic of Serbia

Serbian Government

Ministry of Foreign Affairs