| |     ћирилица | latinica  
Home

Visit Serbia
SIEPA

 

   
 
Contact

 

Working Hours
Monday - Friday: 8:00 - 16:00 hours
The Consular Section is open to public: 9:00 - 13:00 hours

Holidays

Address
Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAK REPUBLIC

Phone: + 4212 / 544-31-927, 544-31-928 Directions/Map
Phone: + 4212 / 544-31-929 Jurisdiction
Fax:      + 4212 / 544-31-933 Honorary Consulates
E-mail: srb.emb.slovakia@mfa.rs  
web: http://www.bratislava.mfa.gov.rs  


 
-OZNÁMENIA-

Obstarávanie vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí

Dovoľujeme si Vás informovať, že Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike začalo konanie na obstaranie tovaru vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí. Nižšie nájdete Výzvu na podávanie ponúk a Súťažnu dokumentáciu.

Výzva na podávanie ponúk a Súťažna dokumentácia - Srbský

Výzva na podávanie ponúk a Súťažna dokumentácia - Slovenský

Pozývame všetkých záujemcov, aby doručili svoju ponuku osobne alebo poštou na adresu objednávateľa: Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave, Búdkova 38, 81104 Bratislava. Na obálke uveďte predmet obstarávania - Ponuka obstarania - "Obstaranie zariadenií tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí, poradové číslo 1/2023". Obálka s ponukou musí mať na prednej strane označenie „PONUKU NEOTVÁRAŤ“, na zadnej strane celý názov uchádzača, adresu, telefónne číslo a kontaktnú osobu. Ponuka sa bude považovať za podanú v stanovenej lehote, ak bude objednávateľovi predložená do 06.03.2023 do 11:00 hod.

Kontaktná osoba na Veľvyslanectve Srbskej republiky v Bratislave je: Rastislav Popović, tel. +421 2 5443 19 27, email: srb.emb.slovakia@mfa.rs

 

SERBIA - Emerging tech development hub

We believe that Serbia is a world number one destination for business and investing into the research, development and new technologies. And we want to share this with You. That is why we prepared this Brochure, so that anyone can find relevant information about expanding their business and investing in Serbia. Please find the Brochure at the web page: https://innovations.serbiacreates.rs/#


_______________________________________________________________________

INFORMÁCIA O ZAMESTNÁVANIU ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


 
 
Tradičná výstava obrazov insitných umelcov zo Srbska v Bratislave

V priestoroch galérie Kalab v Bratislave bola 1. decembra 2022 oficiálne otvorená tradičná výstava obrazov s názvom „Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska“, ktorú pod záštitou Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky usporiadala Galéria Babka. Na výstave sú zastúpené diela známych umelcov, ale aj väčšieho počtu mladých tvorcov.

Za prítomnosti značného počtu predstaviteľov slovenského verejného, kultúrneho a politického života a zastupiteľského úradu sa milovníkom insitného umenia prihovorila chargé d'affaires a. i. Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike Marija Barlović, Radoslav Kutaš, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Pavel Babka, zakladateľ a riaditeľ Galérie Babka z Kovačice, Andrea Kutliková, zakladateľka centra Kalab a Katarína Pucovská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Babka Kovačica.

V príhovore k prítomným M. Barlović poukázala na osobitosť insitného maliarstva Slovákov v Srbsku, pričom vyzdvihla skutočnosť, že dodnes preň neexistuje jednoduché vysvetlenie, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou ide o spojenie veľkého talentu umelcov s kultúrnym priestorom a prostredím, v ktorom sa ocitli a kde tvoria. Konštatovala, že vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom sú historicky aj aktuálne úzko prepojené, pričom autentické diela insitnej tvorby dokazujú, že navzájom máme k sebe ešte bližšie, ako si v skutočnosti uvedomujeme.


Veľvyslanectvo Srbskej republiky podporuje kampaň OSN za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách

Marija Barlović, chargé d'affaires a.i. Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike, sa zúčastnila na spoločnom projekte vedúcich predstaviteľov diplomatických a konzulárnych misií a medzinárodných organizácií akreditovaných na Slovensku, v prospech podpory kampane „Orange the World 2022“. Táto kampaň je organizovaná počas 16 dní, každoročne od 25. novembra do 10. decembra, pričom jej cieľom je podnietiť aktivizmus proti rodovo podmienenému násiliu. Akcia sa uskutočňuje v rámci kampane OSN za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. Na kampani sa okrem veľkého počtu vedúcich zastupiteľských úradov zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer.

Veľvyslanectvo Srbskej republiky sa zasadzuje za ukončenie rodovo podmieneného násilia a podporuje prevenciu a odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. POVEDZME STOP NÁSILIU NA ŽENÁCH!


DPM and MFA Dačić met with the President of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic

First Deputy Prime Minister of the Government of Serbia and Minister of Foreign Affairs Ivica Dačić received today a delegation of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic led by the Committee's President, Marián Kéry, on a courtesy visit.

During a cordial conversation, it was mutually assessed that bilateral relations of the two countries were traditionally good and friendly. They pointed out the necessity of their deepening and further strengthening in all areas of common interest, especially in the economic sphere.

The interlocutors expressed their satisfaction that the two countries had a continuous political dialogue at all levels and were ready to intensify it in the coming period.In this regard, the belief was conveyed that the upcoming visit of the Prime Minister of the Slovak Republic Eduard Heger to the Republic of Serbia would provide an additional impetus to the further deepening of comprehensive relations and cooperation between the Republic of Serbia and the Slovak Republic.

Minister Dačić pointed out that Serbia especially highly valued Slovakia's principled support for the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Serbia and finding a sustainable solution to the issue of Kosovo and Metohija.

President of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic Marián Kéry conveyed the readiness of the Slovak Republic to continue intensive communication and cooperation with the Republic of Serbia in all fields. He particularly advocated for the intensification of economic cooperation, as well as a more noticeable presence of Slovak businessmen on the Serbian market. Kéry noted that Slovakia remained committed to its principled position not to recognise the unilaterally declared independence of Kosovo, as well as that his country would continue to provide full support for the European integration of the Republic of Serbia in the future. He expressed satisfaction with the position and treatment that representatives of the Slovak national minority enjoy in the Republic of Serbia and expressed his expectation that such quality of relations towards them would be preserved in the future.

14. Nov 2022.

  


Ministry of Foreign Affairs
Daily News 
Statements 
Photo Gallery 


National Assembly

President of the Republic of Serbia

Serbian Government

Ministry of Foreign Affairs