| |     ћирилица | latinica  
Home

Visit Serbia
SIEPA

 

   
 
Contact

 

Working Hours
Monday - Friday: 8:00 - 16:00 hours
The Consular Section is open to public: 9:00 - 13:00 hours

Holidays

Address
Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAK REPUBLIC

Phone: + 4212 / 544-31-927, 544-31-928 Directions/Map
Phone: + 4212 / 544-31-929 Honorary Consulates
Fax:      + 4212 / 544-31-933  
E-mail: srb.emb.slovakia@mfa.rs  
web: http://www.bratislava.mfa.gov.rs  


 
-OZNÁMENIA-

SERBIA - Emerging tech development hub

We believe that Serbia is a world number one destination for business and investing into the research, development and new technologies. And we want to share this with You. That is why we prepared this Brochure, so that anyone can find relevant information about expanding their business and investing in Serbia. Please find the Brochure at the web page: https://innovations.serbiacreates.rs/#


_______________________________________________________________________

INFORMÁCIA O ZAMESTNÁVANIU ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


 
 
Veľvyslanec Aleksandar Nakić odovzdal dňa 22. februára 2024 kópie poverovacích listín

Dňa 22. februára 2024 odovzdal veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić kópie poverovacích listín Ingrid Horvaj, riaditeľke Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Veľvyslanec A. Nakić poďakoval Slovensku za jeho principiálny postoj k otázke Kosova a Metohije a veľmi pozitívne ohodnotil podporu Slovenska v procese vstupu Srbska do Európskej únie.

Účastníci diskusie sa zhodli, že bilaterálne vzťahy sú vynikajúce a priateľské a vzájomne vyjadrili pripravenosť na ich ďalšie posilňovanie vo všetkých oblastiach.


Udelenie štátneho vyznamenania Slovenska Eve Husárikovej, insitnej maliarke zo Srbska

Chargé d'affaires a.i. Marija Barlović sa 14. januára 2023 zúčastnila na udeľovaní štátnych vyznamenaní pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila jedno z ocenení, Medailu prezidenta Slovenskej republiky, insitnej maliarke zo Srbska, Eve Husarikovej, za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov.

Eva Husáriková je srbská maliarka slovenského pôvodu. Narodila sa v Srbskej republike, v Kovačici. Olejovými farbami začala maľovať v roku 1969 a vtedy po prvý raz aj vystavovala v rámci podujatia „Kovačický október“. V tom istom roku sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici. Svoju tvorbu prezentovala na viac ako tridsiatich samostatných a okolo 300 kolektívnych výstavách. Jej obrazy zobrazujú radosť dedinského života v rovinách Vojvodiny.

Na odovzdávaní cien boli prítomní najvyšší predstavitelia štátu, ale aj veľké množstvo najvýznamnejších osobností verejného, kultúrneho a politického života.

Život a dielo Evy Husárikovej, ako aj udelenie tohto vyznamenania, názorne ilustrujú blízkosť a priateľstvo dvoch krajín a sú ďalším potvrdením neprerušiteľných väzieb medzi našimi národmi.


Pripomenutie si výročia utrpenia smrti civilistov a vojakov v tábore Veliki Međer, Slovenská republika, 26. a 27. októbra 2023

Štátny tajomník Ministerstva práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky Zoran Antić viedol štátnu delegáciu, ktorá si v súlade so Štátnym programom pripomínania si historických udalostí oslobodzovacích vojen Srbska pripomenula výročie utrpenia civilného obyvateľstva a vojakov v tábore Veľký Meder v Slovenskej republiky v dňoch 26. a 27. októbra 2023.

Pri tejto príležitosti sa na srbskom vojenskom cintoríne vo Veľkom Mederi a na vojenskom cintoríne v Petržalke-Kopčanoch v Slovenskej republike uskutočnili pietne akty kladenia vencov a vzdania úcty. V delegácii vlády Srbskej republiky okrem štátneho tajomníka Z. Antića boli: Marija Barlović, chargé d'affaires a.i. Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku a Dragan Zurovac, prvý radca, ako aj zástupcovia ministerstva obrany a armády Srbskej republiky, kadeti Vojenskej akadémie a študenti Kriminalisticko-policajnej univerzity z Belehradu, ako aj zástupcovia združení pre uchovávanie tradícií srbských oslobodzovacích vojen.

Pietny akt kladenia vencov a vzdania úcty na Kopčianskom vojenskom cintoríne v Bratislave-Petržalka, kde sú pochovaní osoby, ktoré skonali v rokoch 1916 až 1918, sa konal 26. októbra 2023.

Slávnosť kladenia vencov a uctenia si padlých civilistov a vojakov z táboru vo Veľkom Mederi sa konala 27. októbra 2022 na Srbskom vojenskom cintoríne. Prítomní boli zástupcovia mesta Veľký Meder v čele s primátorom, ako aj zástupcovia združení Srbov na Slovensku. Pri tej príležitosti bolo pre členov delegácie pripravené prijatie u primátora mesta Veľký Meder, počas ktorého sa v srdečnom a priateľskom rozhovore diskutovalo o témach zachovávania a ochrany tohto pamätného miesta.


Ministry of Foreign Affairs
Daily News 
Statements 
Photo Gallery 


National Assembly

President of the Republic of Serbia

Serbian Government

Ministry of Foreign Affairs