| |     ћирилица | latinica  
Home

Visit Serbia
SIEPA

 

   
 
Contact

 

Working Hours
Monday - Friday: 8:00 - 16:00 hours
The Consular Section is open to public: 9:00 - 13:00 hours

Holidays

Address
Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAK REPUBLIC

Phone: + 4212 / 544-31-927, 544-31-928 Directions/Map
Phone: + 4212 / 544-31-929 Honorary Consulates
Fax:      + 4212 / 544-31-933  
E-mail: srb.emb.slovakia@mfa.rs  
web: http://www.bratislava.mfa.gov.rs  


 
-OZNÁMENIA-

SERBIA - Emerging tech development hub

We believe that Serbia is a world number one destination for business and investing into the research, development and new technologies. And we want to share this with You. That is why we prepared this Brochure, so that anyone can find relevant information about expanding their business and investing in Serbia. Please find the Brochure at the web page: https://innovations.serbiacreates.rs/#


_______________________________________________________________________

INFORMÁCIA O ZAMESTNÁVANIU ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


 
 
Pripomenutie si výročia utrpenia smrti civilistov a vojakov v tábore Veliki Međer, Slovenská republika, 26. a 27. októbra 2023

Štátny tajomník Ministerstva práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky Zoran Antić viedol štátnu delegáciu, ktorá si v súlade so Štátnym programom pripomínania si historických udalostí oslobodzovacích vojen Srbska pripomenula výročie utrpenia civilného obyvateľstva a vojakov v tábore Veľký Meder v Slovenskej republiky v dňoch 26. a 27. októbra 2023.

Pri tejto príležitosti sa na srbskom vojenskom cintoríne vo Veľkom Mederi a na vojenskom cintoríne v Petržalke-Kopčanoch v Slovenskej republike uskutočnili pietne akty kladenia vencov a vzdania úcty. V delegácii vlády Srbskej republiky okrem štátneho tajomníka Z. Antića boli: Marija Barlović, chargé d'affaires a.i. Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku a Dragan Zurovac, prvý radca, ako aj zástupcovia ministerstva obrany a armády Srbskej republiky, kadeti Vojenskej akadémie a študenti Kriminalisticko-policajnej univerzity z Belehradu, ako aj zástupcovia združení pre uchovávanie tradícií srbských oslobodzovacích vojen.

Pietny akt kladenia vencov a vzdania úcty na Kopčianskom vojenskom cintoríne v Bratislave-Petržalka, kde sú pochovaní osoby, ktoré skonali v rokoch 1916 až 1918, sa konal 26. októbra 2023.

Slávnosť kladenia vencov a uctenia si padlých civilistov a vojakov z táboru vo Veľkom Mederi sa konala 27. októbra 2022 na Srbskom vojenskom cintoríne. Prítomní boli zástupcovia mesta Veľký Meder v čele s primátorom, ako aj zástupcovia združení Srbov na Slovensku. Pri tej príležitosti bolo pre členov delegácie pripravené prijatie u primátora mesta Veľký Meder, počas ktorého sa v srdečnom a priateľskom rozhovore diskutovalo o témach zachovávania a ochrany tohto pamätného miesta.


Výstava insitnej maľby umelcov z Kovačice v Brezne

Dňa 1. júla t.r. bola v synagóge v meste Brezno otvorená výstava insitnej maľby umelcov z Kovačice, ktorú spoločne usporiadali Mesto Brezno, Veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku a Galéria Babka z Kovačice, Pri tej príležitosti bola predstavená kniha Dr. Gordany Blagojevićovej „Slovenské insitné umenie v Srbsku – etnologicko-antropologická štúdia prejavu identity“. 

K prítomným sa prihovoril a otvoril výstavu. Dragan Zurovac, charge d'affaires a.i. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil primátor mesta Brezna Tomáš Ábel, honorárny konzul Srbskej republiky MUDr. Mojmír Vrlík, zakladateľ Nadácie Babka Pavel Babka, ako aj organizátorka podujatia Veronika Cerovská, zástupkyňa odboru kultúry Mesta Brezno.


Srbské veľvyslanectvo na Slovensku partnerom projektu „Veľvyslanectvo mladých“

Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike bolo aj tento rok partnerom projektu „Veľvyslanectvo mladých“, ktorý sa koná od roku 2012 a organizuje ho renomované vydavateľstvo STAR Production. Členom poroty pri záverečnom hodnotení projektov stredoškolákov bol za veľvyslanectvo N. Adžemović, prvý tajomník, pričom ďalšími členmi boli veľvyslanci Japonska, Rumunska a Chorvátska, zástupcovia veľvyslanectiev Rakúska a Spojeného kráľovstva, ako aj predstavitelia významných firiem zo Slovenska.

Projekt „Veľvyslanectvo mladých“ ponúka stredoškolským a vysokoškolským študentom možnosť aktívne sa zapojiť do formovania ich miestnej komunity, resp. celej spoločnosti prostredníctvom generovania nápadov, prípravy projektov a prípadne aj ich čiastkovej realizácie. Okrem toho ich podnecuje k významným aktivitám, rozširuje obzory v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň predstavuje výbornú príležitosť na nadviazanie kontaktov s veľvyslancami a manažmentami nadnárodných spoločností, ktoré sú členmi poroty.


Ministry of Foreign Affairs
Daily News 
Statements 
Photo Gallery 


National Assembly

President of the Republic of Serbia

Serbian Government

Ministry of Foreign Affairs