| |     ћирилица | latinica  
Home
Životopis

JEHO EXCELENCIA PÁN ALEKSANDAR NAKIĆ

VEĽVYSLANEC SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Narodil sa 3. júna 1970 v Novom Sade, Srbská republika. Pochádza z obce Kulpín v okrese Báčsky Petrovec, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Hovorí plynule po slovensky a používa aj ruštinu.

Akademické štúdium ukončil na Univerzite v Banja Luke. Na štúdiá sa prihlásil v roku 2013 a v roku 2017 ich na Ekonomickej fakulte ukončil, odbor ekonóm-manažér.

Svoju profesionálnu kariéru začal ako vedúci poľnohospodárskej výroby v DP Kulpín, kde pôsobil v rokoch 1994 až 1997 a kde získal skúsenosti s riadením výroby a koordináciou tímov. Počas svojho pôsobenia na poste koordinátora prístavných služieb v Prístave Nový Sad AD v rokoch 2013 až 2021 riadil komplexnú činnosť súvisiacu s prevádzkou prístavu.

Do diplomatických vôd vstúpil v roku 2021, keď bol poverený komplexnou funkciou generálneho konzula Srbskej republiky vo Vukovare, Chorvátska republika. Bol zodpovedný za prehlbovanie bilaterálnych vzťahov, pričom veľký dôraz bol kladený tiež na podporu našich krajanov a zasadzovanie sa za kultúrnu spoluprácu a výmenu.

Od februára 2024 je veľvyslancom Srbskej republiky v Slovenskej republike. Je prvým veľvyslancom, pochádzajúcim z prevažne slovenského prostredia v Srbsku.

Je vášnivým milovníkom športu, najmä futbalu, ktorý osobne dlho hrával. Pôsobil ako člen Okresnej rady pre oblasť športu, mládeže a kultúry okresu Báčsky Petrovec, pričom aktívne prispieval k rozvoju miestneho spoločenstva prostredníctvom podpory a propagácie športových a kultúrnych podujatí a iniciatív.

Je držiteľom trénerských licencií UEFA C, UEFA B a UEFA A, ktoré mu pomáhajú pozitívne ovplyvňovať rozvoj futbalu na miestnej a regionálnej úrovni. Dlhé roky bol prezidentom a trénerom FC Kulpín. Bol tiež skautom pre mladšie kategórie vo Futbalovom klube Vojvodina Nový Sad.

Aleksandar Nakić je rozvedený a je otcom dvoch detí.


Ambassador
Životopis