| |     ћирилица | latinica  
Home
-OZNÁMENIA-

Obstarávanie vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí

Dovoľujeme si Vás informovať, že Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike začalo konanie na obstaranie tovaru vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí. Nižšie nájdete Výzvu na podávanie ponúk a Súťažnu dokumentáciu. Výzva na podávanie ponúk a

Súťažna dokumentácia - Srbský

Výzva na podávanie ponúk a Súťažna dokumentácia - Slovenský

Pozývame všetkých záujemcov, aby doručili svoju ponuku osobne alebo poštou na adresu objednávateľa: Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave, Búdkova 38, 81104 Bratislava. Na obálke uveďte predmet obstarávania - Ponuka obstarania - "Obstaranie zariadenií tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí, poradové číslo 3/2023".

Obálka s ponukou musí mať na prednej strane označenie „PONUKU NEOTVÁRAŤ“, na zadnej strane celý názov uchádzača, adresu, telefónne číslo a kontaktnú osobu. Ponuka sa bude považovať za podanú v stanovenej lehote, ak bude objednávateľovi predložená do 02.06.2023 do 11:00 hod.

Kontaktná osoba na Veľvyslanectve Srbskej republiky v Bratislave je: Rastislav Popović, tel. +421 2 5443 19 27, email: srb.emb.slovakia@mfa.rs

 

SERBIA - Emerging tech development hub

We believe that Serbia is a world number one destination for business and investing into the research, development and new technologies. And we want to share this with You. That is why we prepared this Brochure, so that anyone can find relevant information about expanding their business and investing in Serbia. Please find the Brochure at the web page: https://innovations.serbiacreates.rs/#


Print version
Important information
-OZNÁMENIA-
_______________________________________________________________________