| |     ћирилица | latinica  
Home
Selaković: Politický extrémizmus Albáncov v Kosove a Metohiji silnie

 

13. apríla 2021

Minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selaković na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN varoval, že politický extrémizmus medzi Albáncami v Kosove a Metohiji nestráca svoju silu, ale naopak silnie.

Na zasadnutí, na ktorom bola prejednávaná správa generálneho tajomníka OSN o činnosti misie UNMIK, Selaković pripomenul, že záväzok vytvoriť Združenie srbských samospráv (ZSS) nebola splnená už 2 917 dní. V skutočnosti 19. apríla uplynie osem rokov od dosiahnutia dohody v Bruseli, pričom Priština naďalej odmieta splniť si svoj záväzok a umožniť vytvorenie ZSS.

Minister tiež pripomenul, že súčasný predseda vlády dočasných inštitúcií samosprávy v Prištine opakovane pohrozil zjednotením samozvaného Kosova a Albánska, vyhlasujúc, že dialóg s Belehradom sa nachádza nízko na jeho zozname priorít.

Ako zdôraznil minister, je najvyšší čas, aby albánski lídri v Prištine preukázali zodpovednosť pri plnení prijatých záväzkov, ale aj úprimnú snahu dosiahnuť kompromisné riešenie a vybudovať vzájomnú dôveru.

„Srbsko je odhodlané a nevzdá sa hľadania kompromisného riešenia, ktoré bude udržateľné aj pre ďalšie generácie. „Práca na budovaní dôvery a zotrvávanie na požiadavke pozitívnych politických programov je jediný spôsob, ako vybudovať trvalý mier a stabilitu v našom regióne,“ uzavrel Selaković.

Trvalý mier a stabilitu je podľa neho možné dosiahnuť, iba ak žiadny z účastníkov dialógu nebude vznášať maximalistické požiadavky a trvať na úplnom ponížení toho druhého.

Ako zdôraznil, srbský a albánsky ľud, ako dva najpočetnejšie národy na západnom Balkáne, by mali nájsť spôsob, ako dosiahnuť zmierenie a základ pre spoluprácu, a to tak z hľadiska hospodárstva, ako aj pri dosahovaní spoločných vyhliadok na členstvo v Európskej únii.

„Belehrad urobil v tomto smere úprimné kroky, keď bol jedným z iniciátorov myšlienky uvoľnenia pohybu ľudí, tovaru, kapitálu a služieb, populárne nazvanej mini Schengenom,“ zdôraznil minister.

Poukazujúc na to, že Srbsko nespočetnekrát preukázalo, že je odhodlané viesť dialóg ako jediný prostriedok mierového politického riešenia problémov v Kosove a Metohiji, Selaković zdôraznil, že nedávne voľby v provincii potvrdili, že politický extrémizmus medzi Albáncami nie je stráca na sile, ale silnie, čo bolo možné vidieť počas nedávneho volebného procesu.

Minister poukázal na to, že politické tlaky na Srbov pokračovali aj po skončení volebného procesu, pretože im bolo znemožnené spravodlivé zastúpenie v dočasných inštitúciách rozhodnutím novej takzvanej prištinskej vlády prideliť srbskej komunite iba jedno ministerstvo.

„Osobitne ohrozenou kategóriou sú srbskí navrátilci, ktorí každý deň žijú v strachu z útokov. Pripomínam, že južná srbská provincia je stále oblasťou s najnižšou mierou návratu vysídlených osôb na svete, “uviedol minister a poukázal na to, že len v minulom roku došlo v našej južnej provincii k viac ako 80 útokom a incidentom, ktorých terčom boli Srbi, ich majetok a cirkevné objekty. 

Selaković zdôraznil, že osobitne znepokojivou je pre srbský  národ v Kosove a Metohiji skutočnosť, že v minulom období, najmä počas marca tohto roku, dochádzalo k častým fyzickým útokom na objekty srbskej pravoslávnej cirkvi.

„Pôsobivým príkladom vzťahu neúcty k srbským kultúrnym a náboženským pamiatkam v provincii, ktorých výnimočnú univerzálnu hodnotu potvrdilo UNESCO zaradením do Zoznamu svetového dedičstva, je prípad kláštora Visoki Dečani,“ upozornil minister .

Šéf srbskej diplomacie ako znepokojujúce tiež uviedol vniknutie inšpektorov a policajtov do Zdravotného strediska v meste Štrpci v januári tohto roku a prehliadka s úmyslom nájsť vakcíny proti chorobe Covid-19 z centrálneho Srbska.

„Hoci to považujeme za vniknutie do zdravotníckych zariadení, naša reakcia bola aj tentoraz zdržanlivá. Nechceli sme svojimi rozhodnutiami vyvolať eskaláciu a spolitizovať aktivity, ktoré sú zamerané výlučne na ochranu verejného zdravia. Očkovanie občanov z Kosova a Metohije sme organizovali na troch miestach v centrálnom Srbsku a jasne sme tak ukázali, že pre nás je život ľudí na prvom mieste,“ zdôraznil minister.

Minister Selaković uviedol, že Srbsko vysoko rešpektuje aktivity misie UNMIK v Kosove a Metohiji a že sa zasadzuje za jej čo najefektívnejšiu prácu v nezmenšenom rozsahu, za účelom budovania a zachovania bezpečnosti v provincii.

Selaković uviedol, že medzinárodné misie v Kosove a Metohiji - UNMIK, KFOR, EULEX a OMIK pod záštitou OSN a v súlade s Rezolúciou 1244 zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachovávaní mieru a ochrane obyvateľstva.

„Podporujeme a rešpektujeme ich angažovanosť a úsilie, vykladané v rámci ich mandátov za účelom dosiahnutia spoločného cieľa - vytvárania podmienok pre mierové a bezpečné spolužitie obyvateľov Kosova a Metohije. Srbské a iné nealbánske obyvateľstvo v Kosove a Metohiji má najvyššiu dôveru v medzinárodnú prítomnosť a považuje ju za záruku bezpečnosti a bariéru proti svojvôli dočasných inštitúcií v Prištine,“ zdôraznil minister.

To, ako zdôraznil, potvrdzuje, že medzinárodné misie musia naďalej zastať angažované v nezmenšenom rozsahu, aby mohli dôsledne napĺňať Rezolúciu BR OSN 1244.

Selaković opätovne vyzdvihol význam medzinárodných síl KFOR a poukázal na to, že akýkoľvek jednostranný pokus o pridelenie, resp. prevzatie časti mandátu a záväzkov KFOR-a zo strany kohokoľvek iného predstavuje porušenie rezolúcie BR OSN 1244.

Minister tiež spomenul, že je neprijateľné prijatie jednostranného rozhodnutia o vytvorení prištinského „Ministerstva obrany“ a spustenie transformačného procesu tzv. „Kosovských bezpečnostných síl“ na tzv. „Kosovskú armádu“.

Minister Selaković na začiatku svojho prejavu protestoval proti zneužitiu video-formátu zasadnutia predstaviteľkou Prištiny, za ktorou sa nachádzala vlajka samozvaného „Kosova“, čo urobil aj zástupca Ruska.

 

V pokračovaní prinášame plnú verziu prejavu ministra zahraničných vecí Nikolu Selakovića:

Vážený pán predseda Bezpečnostnej rady,

Vážený pán osobitný predstaviteľ,

Vážení členovia Bezpečnostnej rady,

Na úvod chcem protestovať proti zneužitiu video-formátu tohto zasadnutia predstaviteľmi Prištiny, prezentovaním symbolov tzv. štátnosti Kosova. Napriek skutočnosti, že predstavitelia Prištiny boli počas predchádzajúceho zasadnutia upozornení aj predsedom Bezpečnostnej rady, že takéto zneužívanie zasadnutí Bezpečnostnej rady je absolútne neprijateľné a predstavuje zjavné porušenie pravidiel Bezpečnostnej rady o účasti zástupcov dočasných inštitúcií samosprávy v Prištine, v súlade s článkom 39 Procesných pravidiel Bezpečnostnej rady OSN, opäť sa stretávame s ich strany s neuváženým nerešpektovaním pravidiel tohto rešpektovaného orgánu. Dovoľte mi zopakovať našu výzvu na prijatie potrebných krokov, aby sa zabránilo takémuto zneužívaniu.

Je pre mňa mimoriadnym potešením osloviť tento vážený orgán na zasadnutí venovanom činnosti misie OSN v Kosove a Metohiji. Na úvod by som sa chcel poďakovať generálnemu tajomníkovi OSN Guterresovi a osobitnému predstaviteľovi generálneho tajomníka OSN a šéfovi misie UNMIK Taninovi za prednesenú správu a úsilie vynakladané pri vykonávaní  mandátu UNMIK, ako aj členom Bezpečnostnej rady za ich nepretržitú pozornosť, ktorú venujú otázke Kosova a Metohije. Srbská republika vysoko rešpektuje aktivity misie OSN v Kosove a Metohiji a zasadzuje sa za jej čo najefektívnejšiu činnosť v nezmenšenom rozsahu za účelom budovania a udržiavania bezpečnosti v provincii.

Vážený pán predseda,

V uplynulom období sme čelili politickej nestabilite v Kosove a Metohiji. Nedávno sme mali v provincii voľby, ktoré žiaľ potvrdili, že politický extrémizmus medzi Albáncami nestráca svoju silu, ale naopak silnie. Boli sme svedkami konkurencie medzi albánskymi politickými lídrami v otázke, ktorý spôsob je lepší na vyvolanie incidentu v srbských komunitách s cieľom získať ďalšie politické body od albánskych voličov. Pod zámienkou zmien v zozname voličov bolo veľkému počtu Srbov v Kosove a Metohiji odoprené jedno zo základných politických práv - možnosť zvoliť si svojich politických zástupcov. Z približne 140 000 občanov Kosova a Metohije, ktorí boli vyškrtnutí zo zoznamu voličov počas posledného volebného procesu, je 85% Srbov.

Napriek početným výzvam a problémom ukázal srbský národ v Kosove a Metohiji svojou vysokou účasťou a presvedčivým víťazstvom Srbskej listiny (Srpska lista), ktorá získala všetkých desať poslaneckých kresiel pre srbských zástupcov, preukázal, že mu nič nemôže zabrániť v tom, aby rozhodným spôsobom bránil svoje postavenie. Politický tlak na Srbov pokračoval aj po skončení volebného procesu, keďže Srbom bolo odopreté spravodlivé zastúpenie v dočasných inštitúciách rozhodnutím novej takzvanej prištinskej vlády prideliť srbskej komunite iba jedno ministerstvo. 

Vážení členovia Bezpečnostnej rady,

Žiaľ, nielen počas volebných aktivít sme boli svedkami nerozumnej protisrbskej politiky dočasných inštitúcií v Prištine. Táto politika zachádza to tak ďaleko, že v januári tohto roku vnikli inšpektori a policajti z Prištiny do Zdravotného strediska v meste Štrpci na juhu Kosova a Metohije a vykonali prehliadku s úmyslom nájsť vakcíny proti ochoreniu Covid-19 z centrálneho Srbska, ktoré nenašli. Stalo sa tak za použitia demonštrácie sily, vyhrážok zatknutím riaditeľa Zdravotného strediska, zdravotníckeho personálu a lekárov. V čase, keď celý svet bojuje proti pandémii a kedy sú vakcíny jediným prostriedkom na zvládnutie tejto výzvy, pričom Srbsko preukazuje podporu a solidaritu darovaním vakcín a lekárskeho vybavenia všetkým v regióne, ktorí ich potrebujú, chce Priština zničiť vakcíny len preto, že sú z centrálneho Srbska. Zatiaľ čo celý svet ďakuje lekárom, ktorí v boji proti vírusu priniesli veľké a hrdinské obete, dočasné prištinské inštitúcie útočia na srbských lekárov za to, že vykonávajú svoju prácu.

Hoci to považujeme za vniknutie do zdravotníckych zariadení, naša reakcia bola aj tentoraz zdržanlivá. Nechceli sme svojimi rozhodnutiami vyvolať eskaláciu a spolitizovať aktivity, ktoré sú zamerané výlučne na ochranu verejného zdravia. Očkovanie občanov z Kosova a Metohije sme organizovali na troch miestach v centrálnom Srbsku, čím sme jasne ukázali, že pre nás sú životy ľudí na prvom mieste. Srbsko je stále pripravené pomôcť všetkým, ktorí pomoc nevyhnutne potrebujú, pričom apelujeme na rozum a zodpovednosť, najmä v takýchto zložitých časoch.

Vážený pán predseda,

Útoky zamerané na Srbov a ich majetok sú na vzostupe. Len v minulom roku došlo v našej južnej provincii k viac ako 80 útokom a incidentom , ktorých terčom boli Srbi, ich majetky a cirkevné objekty. Podľa údajov misie OBSE v Kosove a Metohiji sa v druhej polovici minulého roka zvýšil počet incidentov v porovnaní s rokom 2019 o viac ako 30%. Preto nemôžeme súhlasiť s hodnotením, že „bezpečnostná situácia v Kosove je stabilná, s niekoľkými incidentmi, ktorých terčom boli neväčšinové spoločenstvá“. Minulý víkend došlo napríklad v severnej časti Kosovskej Mitrovice k nevyprovokovanému fyzickému útoku skupiny Albáncov na dvoch srbských mladíkov.

Obzvlášť ohrozenou kategóriou sú srbskí navrátilci, ktorí každodenne žijú v strachu z útokov. Skutočnosť, že jedna rodina navrátilcov bola terčom siedmich útokov, jasne ukazuje, ako sú vytrvalí v zastrašovaní a vyháňaní už aj tak malého počtu navrátilcov tí, ktorí nechcú Srbov v Kosove a Metohiji. V Prištine absolútne niet ani stopy politickej vôle o to, aby sa 212 995 vysídlených Srboch, ktorí už 22 rokov žijú mimo Kosova a Metohije, vrátilo do svojich domovov. Od roku 1999 je miera udržateľného návratu vnútorne vysídlených osôb v Kosove a Metohiji iba 1,9%, čo podľa OSN predstavuje oficiálne najnižšie percento návratu vyhnaného obyvateľstva po konflikte kdekoľvek na svete.

Zároveň so zatýkaním osôb vnútorne vysídlených vyvíjajú prištinské orgány najvyšší tlak na Špecializované senáty v Haagu, za účelom úplne zabrániť ďalšiemu vyšetrovaniu a potrestaniu vo viacerých prípadoch namierených proti členom teroristickej UCK za závažné trestné činy spáchané počas konfliktu v Kosove a Metohiji voči Srbom aj príslušníkom iných národností. Predsedníčka Špecializovaných senátov Trendafilova nedávno varovala, že ak budú tlaky pokračovať, bude to mať veľmi dramatické dôsledky na prebiehajúce procesy. Predsedníčka Trendafilova vyzdvihuje zastrašovanie svedkov ako veľmi problematický jav, ktorý má kľúčový význam pre úspešný priebeh konaní a vynesenie zodpovedajúceho rozsudku.

Hoci  sa na podanie obžaloby čakalo príliš dlho, považujeme za chvályhodné, že bolo konečne vynaložené úsilie o potrestanie mnohých závažných zločinov spáchaných počas vojnových konfliktov pred viac ako dvoma desaťročiami, ale aj po príchode medzinárodných síl do Kosova a Metohije. Dodnes napríklad nikto nebol braný na zodpovednosť za vraždy a únosy 17 novinárov, čo je v súčasnosti najväčší počet nevyriešených prípadov zavraždených a unesených novinárov v Európe. Súdna spravodlivosť nedosiahla ani na páchateľov žiadneho z masových trestných činov spáchaných na srbských civilistoch po roku 1999. Pripomeniem vám iba niekoľko z nich: v dedine Staro Gracko bolo zabitých 14 srbských účastníkov žatvy, v Livadiciach pri Podujeve pri útoku na autobus „Niš Express“ bolo zabitých 12 presídlených Srbov a ďalších 43 bolo zranených, zatiaľ čo v Goraždevaci pri meste Peć neznáme osoby strieľali z automatických zbraní na deti, ktoré sa kúpali v rieke Bistrica, pričom boli zabité dve srbské deti a štyri boli ťažko zranené.

Očakávame, že misia EULEX bude naďalej poskytovať podporu Špecializovaným senátom a Špecializovanej prokuratúre, ako tiež sa ďalej angažovať v oblasti právneho štátu. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ochrane svedkov a zisťovaniu osudu nezvestných osôb.

Medzinárodné misie v Kosove a Metohiji - UNMIK, KFOR, EULEX a OMIK, ktoré pod záštitou OSN a v súlade s rezolúciou 1244 (1999) tvoria súčasť medzinárodnej civilnej a bezpečnostnej prítomnosti v našej južnej provincii, zohrávajú kľúčovú úlohu a poskytujú mimoriadny príspevok k udržiavaniu mieru a ochrane obyvateľstva. Podporujeme a rešpektujeme ich angažovanosť a úsilie, ktoré vynakladajú v rámci svojich mandátov, za  spoločným účelom vytvárania podmienok pre mierové a bezpečné spolužitie obyvateľov Kosova a Metohije. Srbsko a ďalšie nealbánske obyvateľstvo v Kosove a Metohiji má najvyššiu dôveru v medzinárodnú prítomnosť a považuje ju za záruku bezpečnosti a bariéru proti svojvôli dočasných inštitúcií v Prištine. To je ďalším potvrdením toho, že medzinárodné misie musia pokračovať vo svojej činnosti v nezmenšenej miere, aby dôsledne implementovali rezolúciu BR OSN 1244.

Rád by som ďalej zdôraznil význam medzinárodných síl KFOR a poukázal na to, že akýkoľvek jednostranný pokus o pridelenie, resp. prevzatie časti mandátu a záväzkov KFOR-a zo strany kohokoľvek iného predstavuje porušenie rezolúcie BR OSN 1244 a je potenciálnym zdrojom nestability a napätia. Pripomeniem, že Priština sa v rozpore s medzinárodným právom, úplne ignorujúc záujmy a postoje srbskej komunity v provincii, nevzdáva svojich plánov na inštalovanie nového bezpečnostného aktéra v oblasti Kosova a Metohije. Je neprijateľné prijímanie jednostranných rozhodnutí o vytvorení „Ministerstva obrany“ a spustení transformačného procesu, tzv. „Kosovských bezpečnostných síl“ na tzv. „Kosovskú armádu“. Chcem znova zdôrazniť, že také jednostranné kroky Prištiny predstavujú hrubé porušenie rezolúcie BR OSN 1244 a Vojensko-technickej dohody, podľa ktorej majú výlučne medzinárodné bezpečnostné sily, resp. KFOR mandát na všetky vojenské aspekty bezpečnosti v Kosove a Metohiji.

V tomto zmysle spôsobuje ďalší dôvod na obavy ohlásenie výstavby najväčšej základne „Kosovských bezpečnostných síl“ v južnej časti Kosovskej Mitrovice, čo Srbi na severe Kosova a Metohije vnímajú ako najotvorenejšiu provokáciu a hrozbu pre ich fyzickú bezpečnosť.

Vážení členovia Bezpečnostnej rady,

Pre srbský národ v Kosove a Metohiji je obzvlášť znepokojujúce, že v minulom období, najmä počas marca tohto roku, dochádzalo k častým fyzickým útokom na objekty srbskej pravoslávnej cirkvi. Len počas dvoch týždňov sa sedem pravoslávnych objektov v provincii stalo terčom vandalov, a to vo chvíli, kedy si všetci pripomíname pogrom na Srbov a srbské svätyne v Kosove a Metohiji z marca 2004. Ponižujúci je stav srbského kultúrneho a duchovného dedičstva v Kosove a Metohiji, vrátane štyroch pamiatok, ktoré sú zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (Visoki Dečani, Bogorodica Ljeviška, Gračanica a Pećský patriarchát). Kňazom a kláštorným komunitám sú kladené početné administratívne a technické prekážky, čo im sťažuje alebo dokonca znemožňuje existenciu na cirkevnom majetku.

Pozoruhodným príkladom postoja neúcty k srbským kultúrnym a náboženským pamiatkam v provincii, ktorého výnimočnú univerzálnu hodnotu potvrdilo UNESCO zaradením do zoznamu svetového dedičstva, je prípad kláštora Visoki Dečani.

Vážení členovia Bezpečnostnej rady,

Celkom zreteľnou je nervozita Prištiny, pretože projekt takzvanej nezávislosti dnes neuznáva viac ako polovica členov OSN, vrátane piatich členov Európskej únie. Je však najvyšší čas, aby albánski lídri v Prištine preukázali zodpovednosť ohľadne plnenia prevzatých záväzkov, ale aj úprimnú snahu o dosiahnutie kompromisného riešenia a budovanie vzájomnej dôvery. Práve nedostatok nedôvery je jedným zo základných problémov v dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Dohode sa nedosahuje zápalistou rétorikou a provokáciami, ako je ohlasovanie zjednotenia a vytvorenia veľkého Albánska alebo plánov na vybudovanie najväčšej základne tzv. Kosovských bezpečnostných síl na severe provincie.

Pripomínam, že súčasný predseda vlády dočasných inštitúcií samosprávy v Prištine už v minulosti opakovane hrozil zjednotením samozvaného Kosova a Albánska. Člen jeho strany minulý víkend verejne vyhlásil, že samozvané Kosovo a Albánsko sa zjednotia, citujem, „puškou a strelným prachom alebo referendumovými urnami“.

Nemusím vysvetľovať, prečo také nebezpečné myšlienky predstavujú priamu hrozbu mieru a stabilite. Nimi sa porušuje rezolúcia 1244, neustále je destabilizovaná nielen naša južná provincia, ale aj celý región, pričom tieto myšlienky nijakým spôsobom neprispievajú k procesu dialógu, ale ho znova a znova znemožňujú.

Nespočetnekrát sme preukázali, že sme odhodlaní viesť dialóg ako jediný prostriedok mierového a politického riešenia problémov v Kosove a Metohiji. Aj dnes, po mnohých rokoch rokovaní, ale aj neplnení dohodnutého a neustálych jednostranných krokov a provokácií zo strany dočasných inštitúcií v Prištine, sme naďalej pripravení sedieť za stolom a rokovať.

Sme pripravení na dialóg, ale nie na vydieranie a vyhrážky, a najmä nie na ultimáta, s ktorými nedávno vystúpil predseda vlády dočasných inštitúcií samosprávy v Prištine. Pripomeniem vám jeho vyhlásenia, že sa dialóg bude nachádzať nízko na zozname priorít prištinských orgánov. Je zarážajpce, ako Priština nazýva ultimáta, ktoré úplne podkopávajú všetky šance na dialóg, na čo poukázala aj Európska únia, „zásadami“ a ako vytrvalo trvá na tom, aby Belehrad uznal jednostranne vyhlásenú nezávislosť „Kosova“, pričom, ako sa domnievajú, by všetko ostatné bolo vyriešené. Aký je potom účel dialógu, ak sa len očakáva, že Belehrad uzná tzv Kosovo? Azda dialóg znamená, že jedna strana sa má všetkého vzdať a druhá má všetko dostať? A či dialóg predpokladá podľa Prištinovej strany , že sa nemá plniť to, čo bolo dohodnuté?

Pripomeniem vám, že Priština naďalej odmieta splniť svoje záväzky z doteraz dosiahnutých dohôd a nesúhlasí s tým, aby sa o ich implementácii rokovalo v rámci dialógu. Pritom situácia je veľmi jednoduchá - v apríli 2013 bola v Bruseli podpísaná prvá dohoda, ktorá stanovovala štyri záväzky: jeden pre Prištinu a tri pre Belehrad. Belehrad všetky svoje záväzky splnil, zatiaľ čo jediný záväzok, ktorý mali dočasné inštitúcie v Prištine - vznik Združenia srbských samospráv – nie je naplnený ani po 2 917 dňoch. 19. apríla sa vlastne naplní plných osem rokov od dosiahnutia dohody v Bruseli, pričom Priština odmieta splniť záväzok vytvorenia Združenia srbských samospráv.

Vážený pán predseda,

Napriek odrádzajúcim správam z Prištiny a skutočnosti, že dialóg trvá už mnoho rokov, je Srbsko odhodlané a nevzdá sa hľadania kompromisného riešenia, ktoré bude udržateľné aj pre ďalšie generácie. Trvalý mier a stabilitu je možné dosiahnuť, iba ak žiadny z účastníkov dialógu nebude vystupovať s maximalistickými požiadavkami a nebude trvať na úplnom ponížení toho druhého. Srbský a albánsky národ, ako dva najpočetnejšie národy na západnom Balkáne, musia nájsť spôsob, ako dosiahnuť zmierenie a základ pre spoluprácu, a to tak v oblasti hospodárstva, ako aj pri dosahovaní spoločných vyhliadok na členstvo v Európskej únii.

Belehrad urobil v tomto smere úprimné ústretové kroky, keď bol jedným z iniciátorov myšlienky uvoľnenia pohybu ľudí, tovaru, kapitálu a služieb, populárne nazvanej „mini Schengen“.

Pokiaľ ide o Srbsko, sme presvedčení, že práca na budovaní dôvery a zotrvávanie na potrebe pozitívnych politických programoch je jediný spôsob, ako vybudovať trvalý mier a stabilitu v našom regióne. Obyvatelia Kosova a Metohije, nech sú ktorejkoľvek národnosti, či už Srbi alebo Albánci, si nezaslúžia nič iné ako uvedené.

Ďakujem za pozornosť.


Print version
News
Stretnutie veľvyslanca A. Nakića s U. Ruskákom, slovenským kandidátom na funkciu generálneho sekretára OTIF
Veľvyslanec A. Nakić mal zdvorilostné stretnutie s E. Ilievou, veľvyslankyňou S. Macedónska
Veľvyslanec A. Nakić zaželal futbalistovi M. Borjanovi veľa úspechov v jeho ďalšej kariére
Veľvyslanec A. Nakić sa stretol so slovenským veľvyslancom v Srbsku M. Pavúkom
Veľvyslanec A. Nakić s veľvyslancom Turecka na Slovensku o bilaterálnej spolupráci a aktuálnych regionálnych otázkach
Rokovanie veľvyslanca A. Nakića so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Eštokom o posilnení spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom
Veľvyslanec A. Nakić navštívil medzinárodný futbalový turnaj detí, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tímov zo Srbska
Mladí futbalisti Crvenej zvezdy na návšteve Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave
Návšteva študentov srbského jazyka z Filologickej fakulty Univerzity Komenského na Veľvyslanectve Srbskej republiky v Bratislave
Veľvyslanec A. Nakić na zdvorilostnej návšteve u ministra J. Blanára
Slovensko naďalej podporuje Srbsko vo všetkých otázkach národného záujmu
Veľvyslanec A. Nakić na slávnostnom zasadnutí Spolku Slovákov z Juhoslávie-Srbska
Veľvyslanec A. Nakić s G. Murínom, predsedom Klubu priateľov srbskej kultúry
Veľvyslanec A. Nakić odovzdal 27.3.2024 poverovacie listiny prezidentke Slovenskej republiky Z. Čaputovej
Úzka spolupráca medzi Srbskom a Slovenskom bude pokračovať aj v nasledujúcom období
Spomienka na 25. výročie agresie NATO - Žilina, 24. marec 2024
Veľvyslanec A. Nakić s L. Parizekom, predsedom Rady slovenských exportérov - Еxportéri o posilňovaní ekonomickej spolupráce Srbskа a Slovenskа
Veľvyslanec A. Nakić sa stretol so S. Jovankovičom, predsedom Spolku Slovákov z Juhoslávie, a M. Demákom, predsedom Spolku Staropazovčanov na Slovensku
Veľvyslanec Aleksandar Nakić odovzdal dekrét prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića o udelení vyznamenania honorárnemu konzulovi Srbska Mojmírovi Vrlíkovi
Stretnutia veľvyslanca A. Nakića s predstaviteľmi srbských spolkov na Slovensku
Veľvyslanec Aleksandar Nakić odovzdal dňa 22. februára 2024 kópie poverovacích listín
Udelenie štátneho vyznamenania Slovenska Eve Husárikovej, insitnej maliarke zo Srbska
Pripomenutie si výročia utrpenia smrti civilistov a vojakov v tábore Veliki Međer, Slovenská republika, 26. a 27. októbra 2023
Výstava insitnej maľby umelcov z Kovačice v Brezne
Srbské veľvyslanectvo na Slovensku partnerom projektu „Veľvyslanectvo mladých“
Prezentácia medzinárodného veľtrhu „Wine Vision by Open Balkans“ na najväčšom slovenskom vínnom festivale Danube Wine Challenge
Veľvyslanectvo Srbskej republiky sa zapojilo do Dňa otvorenej diplomacie organizovaného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Medzinárodná výstava obrazov "Slovanské impresie - žena", 15.6.2023
Predpremiéra filmu "Ako som sa naučila lietať" v Bratislave
V Múzeu holokaustu v Seredi bola 4. apríla 2023 otvorená výstava „Jasenovac“
Tradičná výstava obrazov insitných umelcov zo Srbska v Bratislave
Veľvyslanectvo Srbskej republiky podporuje kampaň OSN za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách
DPM and MFA Dačić met with the President of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic
"Večer srbskej literatúry" v Bratislave 11. novembra 2022
Pripomenutie si Dňa prímeria v prvej svetovej vojne na Slovensku, 11. november 2022.
M. Barlović s poslancami NR SR J. Vaľovou a M. Svrčekom o zlepšení spolupráce
Pripomínanie si výročia mučeníctva civilistov a vojakov v zajateckom tábore Veľký Meder, Slovenská republika, 26. a 27. októbra 2022
Statement by Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia Nikola Selaković at the meeting of the UN Security Council on the report on the work of UNMIK
M. Barlovič na návšteve „Slovenskej legálnej metrológie“
Selaković: Serbia is actively involved in combating terrorism, radicalism and extremism
Výstava obrazov Pavla Hajka, insitného maliara z Kovačice v Etnografickom múzeu v Martine
Foreign Minister Selaković meeting with the Head of the EU Delegation and the Ambassadors of the EU Member States
Veľvyslanectvo Srbska a Archív Vojvodiny spolupracujú na zlepšení vzťahov so Slovenskom
Belgrade to get Centre for Fourth Industrial Revolution
Rozlúčka priateľov
Miroslavovi Demákovi odovzdaná Plaketa za životné dielo Združenia spisovateľov Srbska
"Priateľ Slovenska" - rozhovor veľvyslanca M. Babića pre špeciálne číslo časopisu Hlavné správy
“Nech žije Srbsko” a “Y viva España” - stretnutie s veľvyslankyňou Španielskeho kráľovstva pani Loreou Arribalzaga Ceballos
Stretnutie veľvyslanca Momčila Babića s honorárnym konzulom Srbska v meste Martin Mojmírom Vrlíkom
Opening of cluster 4 important turning point for Serbia
Slovensko naďalej výrazne podporuje Srbsko v otázke Kosova a európskej integrácie
Selaković spoke with Giaufret and EU ambassadors
Serbia expects support for opening clusters by end year
UNESCO’s role extremely important for preservation of Serbian heritage in Kosovo and Metohija
Selaković visited the Serbian Military Cemetery in Veliki Medjer
11. NOVEMBRA O 11:00 NA CINTORÍNE VO VEĽKOM MEDERI OSLÁVUJEME DEŇ VÍŤAZSTVA V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE!
Interview ministra N. Selakovića pre Rozhlas a televíziu Slovenska, poskytnutý počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska 28. októbra 2021.
Address of the President of the Republic of Serbia at the United Nations climate change conference COP26 held in Glasgow
Minister N. Selaković sa dohodol s ministrom I. Korčokom na usporiadaní veľkého podnikateľského fóra v Srbskej republike začiatkom roka 2022
Klub priateľov srbskej kultúry s novými členmi a plánmi
Selaković: Slovak support to Serbia on all issues of vital importance
Selaković spoke with representatives of Serbian associations in Slovakia
Selaković with members of the Club of Friends of Serbian Culture
Selaković called on Slovak companies to invest in Serbia
Minister Selaković with the prime minister of Slovakia on strengthening economic cooperation
Selaković thanked Slovakia for its firm and principled position on the issue of Kosovo and Metohija
Selaković: Slovakia is one of our strongest supporters on the EU path
Continuous communication with EU on further reforms
Stretnutie s veľvyslancom Írska J. E. pánom Dermotom McGauranom
Excellent political and economic cooperation between Serbia and Slovakia
Veľvyslanec M. Babić sa stretol s M. Pavlíkovou a Z. Gadušovou z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
President Vučić attended ceremony of the beginning of works on the modernization and rehabilitation of the Niš-Brestovac railway
Selaković in New York with 28 foreign ministers on economic successes of Serbia and K&M situation
Telephone conversation of President Vučić and General Secretary of NATO
Pristina seriously jeopardised regional stability
Prime Minister Brnabic at Global COVID-19 summit organised by White House
Veľvyslanec Babić na recepcii pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku
Veľvyslanec Babić sa zúčastnil na spomienkovom podujatí pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia
Stretnutie veľvyslanca M. Babića s L. Škvareninovou, predsedníčkou Slovensko-srbskej asociácie Dunaj, dňa 9. septembra 2021.
Slovensko neuzná jednostranne vyhlásenú nezávislosť tzv "Kosova"
Vzťahy medzi Srbskom a Talianskom majú neustály vzostupný trend
Rokovanie s R. Bužekom, riaditeľom Politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Veľvyslanec Babić sa zúčastnil ústredného podujatia pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Veľvyslanec Momčilo Babić položil veniec pri pamätníku Slovenského národného povstania v Bratislave
Veľvyslanec Momčilo Babić prijal dňa 24. augusta 2021 Mareka Sobolu, prezidenta združenia Servare et Manere zo Žiliny.
Rozhovor s L. Parízekom, predsedom Rady slovenských exportérov – exporter.sk a bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
V Bratislave bola odhalená pamätná tabuľa Vukovi Karadžičovi
Veľvyslancovi Srbskej republiky v Slovenskej republike p. Momcilovi Babićovi bola odovzdaná medaila Strom pokoja
CENTENARY OF THE DEATH OF KING PETER I KARAĐORĐEVIĆ
CENTENARY OF THE DEATH OF KING PETER I KARAĐORĐEVIĆ
Ján Koniarek (30. január 1878, Voderady – 4. máj 1952, Trnava)
Pripomínanie si Dňa spomienky na všetkých Srbov, zabitých a vyhnaných počas ozbrojenej akcie „Búrka“
SRBI SMÚTIA, KÝM CHORVÁTSKO OSLAVUJE - TRAGICKÁ BILANCIA VOJENSKEJ OPERÁCIE „BÚRKA“
IN MEMORIAM - MIROSLAV BIELIK
President Vučić: We have decided – our goal is the EU, but China is an important partner
Serbia has achieved great success in the field of digitalization
President Vučić participates in the Mini Schengen conference
Selakovic: Strong support of the V4 to the European perspective of the Western Balkans
Prišlo k podpisu Memoranda o spolupráci medzi Srbskou obchodnou komorou a Radou slovenských exportérov
Address by the President of the Republic of Serbia at the session of the United Nations Security Council
Veľvyslanec M. Babić sa zúčastnil virtuálneho ceremoniálu začiatku výstavby vývojového centra a skúšobnej výroby závodu spoločnosti InoBat
Veľvyslanec Momcilo Babić sa zúčastnil virtuálnej konferencie „Innovation Day“, na ktorej sa predstavila slovenská spoločnosť Aliter Technologies
Stretnutie veľvyslanca M. Babića s L. Škvareninovou, predsedníčkou Slovensko-Srbskej asociácie Dunaj, 25. mája 2021.
Minister Selaković predstavil novú službu „e-Konzulat“
Stretnutie s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky J.E. pánom SUN Lijie
Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Janou Vaľovou a Milošom Svrčekom
Stretnutie veľvyslanca Momčila Babića s honorárnym konzulom Srbska v meste Martin Doc. MUDr. Mojmírom Vrlíkom, CSc.
Veľvyslanec M. Babić položil veniec pri príležitosti Dňa víťazstva, 9. mája 2021
Vucic: We consider Europe our home
Selakovic congratulates Josep Borrell on Europe Day
Denník „SME“ o úspešnosti očkovania v Srbskej republike
Stretnutie s veľvyslancom Ruskej federácie Ј.E. pánom Igorom Borisovičom Bratčikovom
Stretnutie s veľvyslancom Tureckej republiky J.E. pánom Junusom Dimirerom
President Vučić met via video link with representatives of the IMF delegation
Veľvyslanec Momčilo Babić sa zúčastnil na virtuálnej konferencii „Deň inovácií“, na ktorej vystúpil s príhovorom
Meeting with the World Health Organization Regional Director for Europe
WHO describes immunisation process in Serbia as impressive
Selaković: Priština zotrváva v kampani nenávisti voči srbskému ľudu
Selaković: Politický extrémizmus Albáncov v Kosove a Metohiji silnie
Pripomíname si Deň pamiatky obetí agresie NATO
Pripomíname si Deň spomienky na 17. marca 2004 - Pogrom v Kosove a Metohiji
Meeting with the Head of the Delegation of the European Union
Selakovic: Fight against all forms of crime is a priority of the Serbian Government
La République de Serbie au Mois de la Francophonie
Metropolitan Porfirije of Zagreb and Ljubljana elected as the new Patriarch of Serbia
Video on the occasion of the Statehood Day of the Republic of Serbia
Minister Selaković: We are not giving up on EU membership
Meeting with the Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic
President Vucic: Serbia is ready for dialogue on Kosovo and Metohija, but will refuse being humiliated
Minister Selakovic: Friendly relations between Serbia and Slovakia
Meeting with the Head of the Delegation of the European Union to Serbia
Meeting with the Ambassador of the Slovak Republic
Minister Selakovic speaks for Politika: The year of rejuvenation of Serbian diplomacy
Relations between Serbia and Slovakia are traditionally good and friendly
President Vucic: Serbia is the first in Europe in terms of growth
Every Serb in the diaspora is potentially a lobbyist
Minister Selakovic: New ambassadors will be appointed this year, but the goals remain the same
Stretnutie s veľvyslancami členských štátov EÚ akreditovanými v Srbsku a vedúcim delegácie EÚ
President meets the ambassadors of the EU member states accredited to Serbia and the head of the European Union Delegation
Serbian Prime Minister the first PM in Europe to receive a Covid-19 vaccine
Minister Selaković s veľvyslancami krajín Vyšehradskej skupiny
Selakovic with the Ambassadors of the Visegrad Group countries
Minister Selakovic: Full EU membership remains a priority of the new Government
Minister Selakovic met with leadership of the Danube Commission in Budapest
Brnabic and Borrell: Political and economic aspects of negotiations
J. Joksimović and Roth on Serbia’s negotiations and new methodology
STATEMENT BY THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Serbian Patriarch Irinej reposed in the Lord
Minister I. Dacic participates in the OSCE Ministerial Council Meeting in Bratislava
"Jasenovac - Osviencim Balkanu" - podujatia v Košiciach a Prešove, 8. a 9. decembra 2019
Výstava obrazov insitných umelcov z Kovačice, Banská Bystrica, 4. november 2019
SPU v Nitre udelila čestné doktoráty prof. Ј. Kišgecimu
Minister zahraničných vecí Ivica Dačić položil počas návštevy na Slovensku vence na Srbskom cintoríne vo Veľkom Mederi
Ministri Dačić a Lajčák podpísali Dohodu o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií
Minister zahraničných vecí Ivica Dačić rokoval so slovenským ministrom Miroslavom Lajčákom
Vernisáž diel srbských ilustrátorov detských kníh v Medzinárodnom dome umenia pre Deti Bibiana v Bratislave, 1. augusta 2019
Prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučić sa zúčastnil na Fóre GLOBSEC 2019
Minister Ivica Dačić sa zúčastnil na Výročnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Západného Balkánu v Bratislave
Koncert Nemanje Radulovic, 7. august 2019, v Starej tržnici, Bratislava
Slovenskí mládenci si pripomenuli obete agresie NATO
Oslava Dna statnosti Srbskej republiky
Návšteva Any Brnabić, predsedníčky Vlády Srbskej republiky, v Slovenskej republike, 11. decembra 2018
Prezentácia knihy „Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít“ a otvorenie výstavy insitných maliarok z Kovačice v Národnej banky Slovenska
Abolished visas for citisens of Antigua and Barbuda, Grenada, Commonwealth of Dominica and Trinidad and Tobago
Návšteva štátneho tajomníka Nemanje Stevanovića na Slovensku: Srbsko prehlbuje ekonomickú a politickú spoluprácu so Slovenskom
Prezentácia knihy Chlapček z Hrášku
Decision on termination of the validity of the Decision on the abolition of visas for entry into the Republic of Serbia for the nationals of the Islamic Republic of Iran, holders of ordinary passports
Návšteva srbského cintorína vo Veľkom Mederi
Veľvyslanec Prof. Dr. Momčilo Babić mal stretnutie s bývalým prezidentom Slovenskej republiky I. Gašparovičom
Bývalý prezident Slovenskej republiky R. Schuster na návšteve na Veľvyslanectve Srbskej republiky
Prezentácia potenciálov Srbska, Vojvodiny, Belehradu, Nového Sadu a Nišu v oblasti cestovného ruchu v Bratislave a Martine v dňoch 9. až 12. júla 2018
Historicky prejav Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v Národnej rade Srbskej republiky počas jeho návštevy 7. júna 2018
Návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky A. Danka v Srbskej republike v dňoch 6. a 7. júna 2018.
Awarding of the honorary doctorate degree to Prof. Joseph Wang D.Sc. at the Comenius University in Bratislava
ABOLISHED VISAS FOR CITIZENS OF THE REPUBLIC OF BURUNDI
ABOLISHED VISAS FOR CITIZENS OF ТHE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, HOLDERS OF ORDINARY PASSPORTS
Exhibition of Slovak naïve art from Serbia at UN Headquarters in New York
ZAMESTNÁVANIE ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Deň spomienky na vyhnaných a trpiacich vo vojensko-policajnej akcii „Búrka“ („Oluja“)
Decision of the Government of the Republic of Serbia to allow visa-free entrance to holders of foreign travel documents
News - Archive