| |     ћирилица | english  
Naslovna
Prednosti uplate novca preko Javnog preduzeća „Pošta Srbije“

Poštovani građani Republike Srbije

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Pošta Srbije uvela uslugu prenosa novca sa inostranstvom na osnovu zaključenih ugovora sa poštanskim upravama Francuske, Rusije, Ukrajine i Belorusije, koristeći softver Svetskog poštanskog saveza.

Usluga je namenjena svim gradjanima koji žive ili su na privremenom radu u inostranstvu, a koji žele da pošalju novac u Srbiju.

Pošta Srbije je obavestila da su prednosti navedene usluge sledeće:

- maksimalna dostupnost, u više od 1.200 pošta, čime je pokrivena cela teritorija države;

- cenovna pristupačnost pri čemu naknadu prilikom slanja plaća isključivo pošiljalac;

- jednostavnost slanja i prijema novca, bez dodadtne dokumentacije, samo uz važeći lični identifikacioni dokument i bez otvaranja računa u banci;

- efikasnost – novac je dostupan za isplatu po pravilu istog dana, a najkasnije u roku od 2 radna dana (u zavisnosti od zemlje iz koje se upućuje);

- siguran prenos putem zaštićene mreže Svetskog poštanskog saveza.

Pošta Srbije će uskoro na ovaj način omogućiti povezivanje i sa drugim državama, i to najpre sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Portugalijom.

Razlozi koji su naveli Poštu Srbije da razvije savremenu uslugu međunarodnog prenosa novca su:

- kao javno i društveno odgovorno preduzeće, obavezno je da razvija savremene usluge shodno potrebama građana i da doprinese razvoju države;

- svake godine oko pet milijardi dolara stiže u Srbiju, upravo po osnovu doznaka iz dijaspore, što čini oko 14 odsto bruto društvenog proizvoda države;

- Republika Srbija se nalazi među prvih 15 zemalja po obimu doznaka;

- jedan od ciljeva Strategije očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu je poboljšanje uslova za transfer novca i stvaranje ambijenta koji će biti pogodan za privlačenje deviznih doznaka u finansijski sistem matične države na način da se olakša transfer deviznih doznaka iz inostranstva kroz podsticanje jeftinijeg, bržeg i sigurnijeg načina dostavljanja deviznih doznaka;

- da se većina doznaka iz dijaspore prenosi nelegalnim/neformalnim kanalima i da je neophodno uvesti ih u legalne finansijske tokove. Ovu činjenicu potkrepljuje i studija eksperta Evropske unije Terensa Donovana o formalnim i alternativnim načinima za prenos novca, koja je pokazala da se oko 83% svih međunarodnih transfera vrši neformalnim kanalima.Dijaspora
Prednosti uplate novca preko Javnog preduzeća „Pošta Srbije“
OBAVEŠTENJE
Servis za brze odgovore
Stručna praksa
O dijaspori
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali