| |     ћирилица | english  
Naslovna
- OBAVEŠTENJA -

Nabavka velike vrednosti dobara - tempest oprema za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu

Obaveštavamo da je Ambasada Republike Srbije u Slovačkoj Republici pokrenula postupak nabavke velike vrednosti dobara - tempest opreme za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu.U nastavku ćete naći Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija

Pozivamo sve zainterеsovane da svoju ponudu dostave lično ili poštom na adresu naručioca: Ambasada Republike Srbije u Bratislavi, Budkova 38, 81104 Bratislava.

Na omotu naznačiti predmet nabavke – Ponuda za nabavku-“ Nabavka tempest opreme za potrebe diplomatsko - konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu, redni broj 3/2023”.

Koverat sa ponudom mora na prednjoj strani imati oznaku “ PONUDA NE OTVARATI”, a na poleđini pun naziv ponuđača, adresu, telefon i lice za kontakt. Ponuda će se smatra blagovremenom, ako je naručiocu podneta do 02.06.2023. godine do 11.00 časova.

Kontakt osoba u Ambasadi R. Srbije u Bratislavi je: Rastislav Popović, telefon +421 2 5443 19 27, mejl: srb.emb.slovakia@mfa.rs

 

Registrovanje korisnika na portal eUprava i izdavanje parametara za elektronsku identifikaciju

Od 01. februara 2023. godine, Ambasada Republike Srbije u Bratislavi počinje sa primenom besplatne usluge registracije korisnika portala eUprave i izdavanja parametara za mobilnu aplikaciju ConsentID koja je neophodna radi elektronske identifikacije korisnika prilikom pristupa na portal eUprave sa visokim nivoom pouzdanosti.

Svi građani R. Srbije koji poseduju važeći biometrijski dokument (ličnu kartu ili pasoš), kao i stranci koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, odnosno, poseduju evidencijski broj stranca koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu postati eGrađani.

Samo jednim odlaskom u najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo dobijaju se parametri za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID potpuno besplatno i time se omogućava pristup uslugama eUprave. Građani koji žele da koriste usluge eUprave mogu da, nakon aktivacije aplikacije Consent ID i kreiranja naloga, postanu eGrađani. To im pruža mogućnost da u svakom trenutku, putem mobilnog telefona ili tableta, obave preko 500 procedura vezanih za najvažnija životna dešavanja, da u nekoliko klikova na Portalu eID obezbede sebi potpis u klaudu i potpisuju dokumenta onlajn, da izmire porez na imovinu, podnesu zahtev za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, dobiju ga u elektronskom obliku i slično.

 

Vodič kroz mere podrške razvoju inovativne privrede

Duboko smo uvereni da je Srbija svetska broj jedan destinacija za poslovanje i investiranje u istraživanje, razvoj i nove tehnologije. I želimo da to podelimo sa Vama. Zbog toga smo pripremili ovu brošuru, kako bi svi mogli da pronađu relevantne informacije o razvoju svog poslovanja i investiranju u Srbiju. Brošuru možete naći na sledećem linku: https://inovacije.srbijastvara.rs/


Verzija za štampu
Važne informacije
- OBAVEŠTENJA -
______________________________________________________________________